Heller Mária

Heller Mária habilitált egyetemi docens, szociológus, nyelvész.

Az ELTE elvégzése után először az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott, majd az ELTE-n. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Intézetének igazgatója volt 2003-tól 2016-ig. Doktori disszertációjának témája a nyilvános kommunikáció szociológiája volt, habilitációs előadásai a kommunikáció-történet szakaszaival illetve a játékszociológiával foglalkoztak. Kutatási területei: nyilvánosságelmélet, kommunikációelmélet, médiaszociológia, diszkurzusanalízis, nyelvszociológia, diszkurzív stratégiák a nyilvános és a nem-nyilvános kommunikációban. Számos cikket, tanulmányt publikált magyarul angolul és franciául. Több nagy nemzetközi kutatás résztvevője illetve vezetője. 1999-ben elnyerte a diákok szavazata alapján ‘Az év oktatója’ díjat. 2006-2007-ben a Bergeni Egyetem (Norvégia) Freedom of Speech vendégprofesszora volt. Tanit az European Communication Research and Education Association (ECREA) doktori nyáriegyetemén és tagja több magyar, európai és nemzetközi tudományos társaságnak és nemzetközi bíráló bizottságnak.

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára

Share via
Copy link
Powered by Social Snap