Vörös Kata

Vörös Kata tanársegéd, szociológus.

2018-ban államvizsgázott az ELTE-TÁTK Kisebbségpolitika szakán. Diplomamunkáját a rendszerváltozás után megjelenő kódolt antiszemita diskurzusról írta, amelyre évfolyama „legjobb kisebbségpolitikai mesterképzéses szakdolgozata” elismerést kapta. Egyetemi tanulmányai alatt gyakornokként az MTA TK Kisebbségkutató Intézetében szerzett kutatási tapasztalatot Bányai Viktória mentorálásával. Jelenleg az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszékén tanársegéd és a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolában doktoranda. Disszertációjának tervezett témája: a zsidó mint „idegen” a magyar politikai diskurzusban.
Kutatási témák: XX. századi zsidó történelem, nyelvelmélet, szociálpszichológia, előítélet-kutatás.

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára

Share via
Copy link
Powered by Social Snap